Hvorfor bruge hypnose?

 

Det meget korte svar på dette spørgsmål er; fordi det i bund og grund er vores underbevidste programmer, der styrer 90 % af vores tanker, følelser og adfærd. 

Forskning har afsløret at vores underbevidsthed i den grad præger vores valg mere end vores bevidsthed kan nå at fange - læs mere på Videnskab.dk her

 

Du kender måske det, at du har arbejdet og arbejdet med en bestemt problemstilling i dit liv - noget som følger dig, men du meget gerne vil slippe. Du har søgt at tilgå problemet fra alle mulige vinkler og ved rigtig meget om det tema. Din bevidsthed er høj, men du formår ikke en forandring i din problemstilling.

 

Høj bevidsthed er slet ikke lig med forandring - måske er det nyt for dig, idet vi her i den vestlige verden har så stort et fokus på vores bevidsthed og intellekt. Derfor er det endnu mere frustrerende at erfare, at den høje bevidsthed ikke hjælper dig til forandring. Vi skal nemlig ofte bagom bevidstheden eller rettere under bevidstheden for at finde de bagvedliggende årsager til problemet.

 

Det er i underbevidstheden al vores erfaring, prægning og indlæring er placeret. Det danner grund for vores vaner og adfærd og helt overordnet så skal underbevidstheden sikre vores overlevelse baseret på især vores tidlige læring i livet. 

Kontakten med underbevidstheden i den hypnotiske tilstand medfører en hurtig indlæring præcis som vi kunne det, da vi var børn. Børn indtil 7 års alderen har ikke færdigudviklet den rationelle, kritiske og logiske hjerne Præfrontale cortex, hvorfor børn indlærer langt hurtigere end voksne med et veludviklet kritisk og rationelt område af hjernen. 

 

I hypnosen udnytter vi trancetilstanden til at nedtone vores kritiske og rationelle hjernecenter og dermed bliver en hurtigindlæring mulig. Underbevidstheden kan således få en ny programmering, som støtter os i den forandring vi ønsker. 

Svaret på hvorfor bruge hypnose er således fra mit perspektiv, fordi vi i hypnosen kan skabe den forandring i underbevidstheden, som det bevidste sind ikke har formået at skabe. Det er såre simpelt. 

Det vigtigste billede i vor forestillingsverden må være livskraften. 

Samuel Taylor Coleridge

 

Hvad er muligt?

 

I den internationale litteratur om hypnose bruges der 3 hypnoselove til at forklare de grundlæggende mekanismer i hjernens og nervesystemets måde at arbejde på.

Loven om koncentreret opmærksomhed

Når opmærksomheden koncentreres om en ide igen og igen, tenderer ideen om at realisere sig selv.

Den hypnotiske tilstand er en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvorfor det kan lade sig gøre at virkeliggøre - at realisere nye mål. 

Loven om modsat virkning

Hvor forestillingsevnen og viljen er i konflikt med hinanden, vinder forestillingsevnen altid.  

Forestillingsevnen er underbevidstheden sprog, så hvor bevidstheden (viljen) og underbevidstheden er i konflikt, der vil underbevidstheden vinde.

Underbevidstheden har langt større indflydelse på vores liv end det bevidste sind. 

Loven om dominanseffekten

En stærk følelse vil tage pladsen op for en svag følelse.

Et indtryk kan således også erstattes af et andet indtryk, så vi i hypnosen lægger en bedre følelse over en dårlig. 

Meget er muligt i hypnose fordi vi kommer bag vores kritiske og rationelle sind. Personlighedkonflikter af forskellige delpersonligheder, som giver en indre uro og spænding kan integreres og forenes.

 

Der kan ske en bearbejdning og heling af tidlige og for barnet ubehagelige oplevelser, således at disse gamle oplevelser ikke længere præger adfærden.

er skal ske et skift i overbevisninger, således at de underbevidste programmer også støtter personens bevidste værdier og dermed komme inkongruens og spændinger i personen til livs. 

Der er ingen tvivl om, at vi bliver til det vi forestiller os.

Claude M. Bristol

 

Hvad kan afhjælpes?

 

 

Hypnose er blevet en anerkendt behandlingsform, hvor en lang række af problemstillinger kan lindres.

Lidelser som med fordel kan afhjælpes i hypnose:

 

Angst

Depression

Fobier

Jalousi

Lavt selvværd

OCD

Præstations-angst

Psykosomatiske lidelser

PTSD

Rygning

Spise-forstyrrelser

Stress

Sukkerafhængighed

Søvnbesvær

Tics og meget, meget mere

 

 

Som hypnotisører møder vi nogle gange en skepsis mod hypnose og hypnoterapi, som naturligt bunder i flere årsager. Dels har showhypnose påvirket vores opfattelse af hvad hypnose er og hvordan det kan bruges, og dels er vi i vores kultur underlagt en værdi om, at det at have kontrol over sig selv og være styret af sin bevidsthed er forbundet med personlig prestige. 

 - showhypnose er underholdning og må endelig ikke forveksles med hypnose med et terapeutisk og meningsfyldt indhold.

 - et liv med kontrol og med bevidstheden i fokus er på mange måder et begrænset liv, fordi bagved den frygt -styrede kontrol og bevidstheden findes et umådeligt større rum - underbevidstheden, hvori potentialet til både nyindlæring og aflæring af vaner og mønstre er så meget mere effektivt.

Hypnose er en tillidssag mellem hypnotisør og klient, hvor klienten har tillid til at give sig hen til en hypnotisk tilstand og modtage den aftalte behandling på en konkret problemstilling. 

Den smukkeste og dybeste følelse, vi kan opleve, er sansningen af det mystiske. Det er al videnskabs drivkraft.

Albert Einstein

 

Sådan foregår hypnose hos mig

 

Når du kommer til en hypnosebehandling hos mig, så starter vi altid med en samtale først. I samtalen afklares det hvilken problemstilling, der skal arbejdes med i hypnosen. Det er vigtigt, at du bestemmer og beslutter hvilket hypnosearbejde der skal laves, og derfor allerede inden hypnosen kan sige JA til de forandringer, som jeg som hypnotisør kan præsentere for din underbevidsthed i hypnosen. Derfor laver vi altid en ”kontrakt” inden du kommer i hypnosen. At du har tillid til mig er afgørende for at du kan overgive dig til dit underbevidste sind.

 

I hypnose kan vi arbejde på utallige måder, men succeskriteriet er altid, at du kommer til at opleve en forandring efterfølgende. Det er hypnosens helt store styrke fremfor almindelig kognitiv terapi, at forandringen placeres direkte der, hvor alle dine indlæringer er placeret – nemlig i underbevidstheden. Hypnose er kongevejen til det underbevidste. Hypnosen er en meget værdifuld tilstand, fordi det er muligt at kommunikere med underbevidtheden gennem ord og signaler, hvor andre underbevidste

 

behandlingsmetoder er helt passive for klienten og umuliggør en analytisk baseret behandling.

 

Efter samtalen introducerer jeg den hypnotiske tilstand for dig i overensstemmelse med vores fælles aftale, og jeg laver det ønskede forandringsarbejde, som f.eks. kan være forslag om nye overbevisninger, integration af delpersonligheder eller en mere analytisk baseret søgning på følelser eller sansninger, som du ønsker at forandre. Mulighederne er mange… Hypnosen varer ca. 30 – 45 min og afsluttes med en kort snak om dine oplevelser undervejs.

Som Certificeret NGH Hypnotisør og Hypnoterapeut er jeg uddannet i anerkendte og gennemprøvede behandlingsmetoder indenfor hypnose. NGH er en sammenslutning, der opstod allerede i 1951. Jeg deltager løbende i kurser indenfor dette fagområde og er også medlem af NGH Danmark, hvor jeg har mulighed for sparring og erfaringsudveksling.

Se priser på hypnose og hypnoterapi her.

Book mig til et foredrag

 

Foredrag om hypnose

 

 

Jeg elsker at arbejde med mange mennesker på en gang. Det kan både være til workshops eller foredrag. Styrken ved gruppedynamikken er, at vi alle kan lære meget af hinanden.

 

Jeg lærer noget hver gang jeg stiller mig op foran andre og formidler mit stof - dels af andres spørgsmål, men også tit af andres erfaringer, som de fleste mennesker gavmildt deler ud af. På samme måde som jeg selv lærer, så håber og ved jeg også, at andre kan lære fra det jeg formidler.

 

Kan du/I samle en gruppe på minimum 15-20 personer, så kommer jeg hjertens gerne ud og holder et oplæg om hypnose. 

Jeg er både uddannet terapeutisk hypnotisør og showhypnotisør, så jeg kan formidle det bedste fra begge verdener. 

 

Til et foredrag vil jeg lægge vægt på at oplyse om underbevidstheden og trancetilstanden. Det er underbevidsthedens mekanisme og styrke samt trancetilstanden til at få adgangen dertil, som er helt særligt, når vi arbejder med hypnose.

Derudover vil et foredrag fra mig ligeledes indeholde fakta om hvilke lidelser som kan hjælpes med hypnose. Dette krydret med hverdagseksempler for forståelsens skyld. 

Har du lyst til at booke mig til et foredrag om hypnose - det stærkeste redskab til personlig forandring, så send mig gerne en mail. Derefter vil jeg kontakte dig for nærmere information og aftale. Det er selvfølgelig helt uforpligtende for dig at høre nærmere om et evt. foredrag.

Du kan sende mig en mail på:

dorthegjoertz@gmail.com