Udfordringer i følelseslivet

 

Her i 2018 kan vi med rette stille os selv dette spørgsmål - Hvor blev følelserne egentlig af?

 

Vi har så travlt og så mange gøremål, at en del mennesker helt har glemt at lytte til og mærke egne følelser. Derudover er der en tendens til at negligere følelser - skubbe dem væk eller bedøve dem med andet støj.

Følelserne er meget vigtige budbringere i forhold til at finde mening og din egen retning i livet. Men hvordan kan vi fylde vores liv med mening, hvis vi ikke længere har kontakt til vores følelseliv - ved hvad følelserne har af budskaber eller ikke tør mærke dem, fordi de stærke følelser kan finde på at løbe af med os. 

 

Når vi bliver taget af vores følelser, er der en anden mulighed end at forsøge at flygte fra dem. I følelserne er der mulighed for at transformere din følelsesmæssige reaktion, således at du over tid kan opløse dine indgroede reaktionsmønstre, som har været generende og udfordrende i dine relationer. 

Gamle følelsesmæssige reaktionsmønstre og skyggesider har en stor del af skylden for, at der er udfordringer i dine relationer. 

 

Der er et kæmpe potentiale i at arbejde med dine følelser. Jeg kan hjælpe dig med at forstå følelsernes sprog og hvad de ønsker at fortælle dig.

 

Sammen kan vi opløse mønstre og forløse følelser, som sidder fast i kroppen og forstyrrer både dit psykiske og fysiske velbefindende.

 

Hos mig kan du lære at være med dine følelser uden at skulle flygte fra dem med den store gevinst, at du langt lettere kan mærke din egen retning og formålet med dit liv. 

 

Mit overordnede perspektiv er, at ingen følelser er dårlige. De har alle nyttige budskaber, der prøver at hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil. Det at du kan forholde dig til dine følelser og navigere efter dem, giver et liv fyldt med mening.

 

 

Afhængighed af stimulanser

 

 

Afhængighed eller misbrug er kendetegnet af et forbrug af stimulanser. Stimulanserne kan være mad, sukker, alkohol, sex, spil, fysisk træning osv. Stimulanserne giver et hurtigt fix, som er en flugt fra virkeligheden, fordi stimulanser har en helt særlig virkning på kroppen.

 

Ofte bliver afhængighed forvekslet eller skjult under en anden betegnelse - nemlig nydelse. Jeg nyder at shoppe hver fredag, fordi jeg elsker mode eller jeg spiser sukker hver dag, fordi jeg simpelthen nyder det osv. osv. Jeg er en livsnyder og derfor gør jeg det ene eller det andet.....

 

Det store spørgsmål er om afhængighed virkelig giver nydelse? Nej ikke i længden. På den lange bane er det faktisk det fuldstændig modsatte - i jagten på nydelse forsvinder meningen med livet. Afhængigheden bliver altoverskyggende og det næste hurtige fix kommer til at fylde for meget.

 

Hvornår taler vi så om afhængighed og ikke det søde ved livet, som for alt i verden skal nydes i fulde drag? Forskellen er tydelig, idet der i afhængighed er indblandet smerte og et behov for, ved hjælp af stimulanser, at flygte fra smerten.

 

Afhængighed handler meget sjældent om stimulanserne, selvom de er vanedannende i sig selv (kemisk afhængighed). Årsagen til afhængighed ligger dybt i kroppen og derfor har mange mennesker udfordringer med at bryde med den. 

 

Lad mig hjælpe dig med at forstå din afhængighed - finde den dybereliggende årsag til den. Sammen kan vi hæve din bevidsthed, som er fundamentet, der skal til, for at du over tid kan slippe din afhængighed. 

 

Afhængighed er ikke blot en dårlig vane, som du ikke har viljestyrke til at bryde - afhængighed bunder i noget langt dybere i dig, som du skal blive bevidst om og forstå, forinden du kan slippe den for altid. 

 

 

Kriser & traumatiske hændelser

 

 

Alle mennesker går gennem kriser i deres liv, ligesom vi heller ikke kan undgå at få nogle oplevelser, som kan være både voldsomme og traumatiserende. Fælles for disse er, at de oftest er uønskede og der er en stærk modstand mod det, som vi på en eller anden måde bliver en del af.

 

For at komme godt gennem en krise eller en voldsom oplevelse - kan det kræve en dybdegående bearbejdning. Bearbejdningen gør, at hændelsen ikke sætter sig fast i kroppen eller frigør oplevelsen fra kroppen, hvis den allerede har siddet der for længe. 

 

Når du kommer ud for en traumatisk hændelse, så aktiverer den ofte gamle oplevelser, som følelsesmæssigt og kropsligt har ligheder med den nylige hændelse.

 

Dette forstærker din nuværende oplevelse af hændelsen og kan gøre dine reaktioner og adfærd bliver uforståelige for dig og dine omgivelser.

Erfaringer har vist, at bearbejdning øger den efter-følgende trivsel for den ramte. Ved bearbejdning af traumatiske hændelser er det meget vigtigt at bruge professionelle, der ligesom jeg har en kompetencegivende uddannelse til netop dette formål. 

 

Når jeg arbejder med traumatiske hændelser og kriser, så bruger jeg en patenteret metode, som er udviklet af en norsk psykolog. Jeg er uddannet i metoden, som er nænsom, så retraumatisering undgås, og den arbejder på et dybt plan, således at de traumatiske hændelser ikke sætter sig fast i kroppen og forstyrrer din livskvalitet fremadrettet.

 

Såfremt din reaktion på det du har oplevet er meget voldsom, da forbeholder jeg mig ret til at anbefale dig hjælp hos en psykolog med speciale i traumebehandling. 

Jeg kan kun opfordre til at voldsomme hændelser bliver bearbejdet hurtigst muligt.

 

 

Overbevisninger & mønstre

 

Vidste du at ca. 90 % af vores tanker, meninger, beslutninger og reaktioner foregår automatisk? Vi gennemfører langt de fleste tanke - beslutningsprocesser fra vores underbevidsthed, hvor de perspektiver, som vi har accepteret som sande, er lagret.

 

Disse beslutningsprocesser eller perspektiver kaldes også for overbevisninger. Vi bruger således ikke vores dagsbevidsthed i den slags spørgsmål, hvilket kan være praktisk, fordi meget af det vi laver i hverdagen er gentagelser og ikke behøver en ny indlæring hver gang.

 

Underbevidstheden lagrer som sagt de perspektiver, som vi har accepteret som sande. Og sande skal forståes som en proces vi kan føle os trygge i, hvor vi ikke udsætter os selv for unødig fare eller stress. Det er kroppens måde at passe på sig selv samt at spare ressourcer på.

 

Hos nogle er underbevidstheden fyldt af 

sandheder og værdier vores forældre har haft og givet videre. Der hvor vores underbevidstheds overbevisninger ikke længere er så hensigtsmæssige, er der hvor overbevisningen bliver begrænsende.

 

Det vil sige, at den beslutning du engang traf, fordi det på daværende tidspunkt var hensigtsmæssigt for dig - den beslutning støtter dig ikke længere i dag, men istedet begrænser dig. Fordi overbevisningen er lagret i din underbevidsthed, så kører den pr. automatik stadig i dag, men i stedet for at støtte dig, så spænder den nu ben for dig. Det er blevet til et uhensigtsmæssigt mønster.

 

Overbevisninger og mønstre er tæt forbundet. Lad mig hjælpe dig med at identificere dit mønster på det dybeste plan. Det er nemlig på det plan, at du kan få succes med at forandre mønsteret, fordi du forstår hvordan det er opstået og hvorfor du udlever det. Herfra arbejder vi med strategier for forandring af den evige gentagelse af det negative mønster. 

 

 

Feminin sundhed

 

Dette begreb dækker over et fokus på kvindelighed og den feminine side af denne. Mange kvinder oplever i løbet af livet et ubevidst tab eller reduktion af deres feminine side. Et tab som kan få konsekvenser i relation til det modsatte køn og et tab som kan betyde mistrivsel for kvinden. 

Årsagerne kan være flere, men typisk sker det over en årrække, hvor kvinden selv påtager sig flere og flere maskuline egenskaber.

 

En af de store værdier i vores samfund i dag er præstation, hvor der sættes mål og en handlekraft og målrettethed er nødvendige egenskaber for succes. Det er overvejende maskuline egenskaber, som mænd er rigtige dygtige til at leve, mens det feminine er mere flagrende og er et naturtalent udi empati og omsorgsfuldhed. 

Kvinder kan have en tendens til at påtage sig alt for meget ansvar, hvormed deres adfærd bliver 

kontrollerende, hvilket bringer en stor ubalance i et maskulint/feminint forhold.

 

Begge parter har ansvaret for at bidrage til at balancen støttes på den måde de ønsker det, men i en travl hverdag kan det være et næsten usynligt skred, som på den lange bane giver problemer. Pludselig en dag er der ingen polaritet i parforholdet længere, fordi det mere er blevet en symbiose med ingen forskelle mellem mand og kvinde. 

Som kvinde kan jeg hjælpe dig med at få dine feminine egenskaber tilbage. Dette foregår både på et ydre- og adfærdsmæssigt plan, men i høj grad også på tanke- og følelsesmæssigt plan, hvilket alt sammen påvirker kroppen. 

 

Dertil kommer ofte et fokus på gamle hændelser og mønstre, som kan have påvirket kvinden forsvar, som kan blive som et hårdt panser omkring kroppen. Et panser som spærrer for sårbarhed, blidhed og feminin skønhed. Jeg arbejder med den feminine sundhed, idet det er her min kompetence ligger.