Seneste blogindlæg

Tidssygen - når tiden aldrig slår til...

Der var engang et menneske, som aldrig havde tid nok. Mennesket var altid bagud med gøremål og handlinger og følte konstant en snert af stress, selv i sin fritid og sammen med sine nære. Mennesket var besat af tanken om ikke at kunne nå det ene eller det andet, og ofte hændte det, at mennesket glemte vigtige oplysninger og glemte at lytte til sine nære. Mennesket følte, at tiden blev mere og mere komprimeret, at den ene uge tog den næste, og det samme med årene. Så en dag blev mennesket sygt med en sygdom, der tvang det til at sidde stille og intet kunne foretage sig. Sygdommen var et helvede for mennesket, der bebrejdede alt omkring sig for at være blevet syg. De nære tog afstand, og mennesket begyndte at tilbringe det meste af dagen i sit eget selskab. En dag indså mennesket noget forunderligt. Tiden var ikke længere et problem, for der var pludselig blevet masser af den. Mennesket begyndte at se sygdommen som en gave, og de nære begyndte igen at tilbringe tid hos mennesket. Mennesket var forandret og elskede nu at tilbringe lange stunder med sig selv og sine nære uden andre gøremål end det at være. En dag rejste mennesket sig fra sin sygdom og gik ud i livet. Det liv, som for altid var ændret til det bedre, idet mennesket havde erkendt, at tidssygen var menneskeskabt, og at mennesket selv tager valget, om der skal være tid nok eller ej.

Som mennesker har vi en højt udviklet ”moderne” hjerne – neocortex. Den del af hjernen bruger vi blandt andet til planlægning, gøremål og handlinger. Det er også i den del, at vi ræsonnerer og forbinder tanker. Og når det kommer til stress, så er det meget vigtigt at forstå vores tankers betydning for stresstilstanden og dermed en negativ påvirkning af vores helbred.

Stress er i høj grad forbundet med en række ydre faktorer, men langt sjældnere bliver der kigget på menneskets indre miljø i relation til stress. Med indre miljø mener jeg her tanker og følelser, og det er netop vores eget indre miljø denne blog handler om.

Vores tanker sætter hele tiden biokemiske processer i gang inde i vores egen krop. Tanker om, at tiden aldrig slår til, altid at være bagud, at føle sig presset skaber en biokemi ud signalstoffer i hjernen. Tanker som disse medfører signalstoffer om, at vi er i fare, i overlevelsesmodus, og vi ryger direkte ind i kamp/flugt systemet, hvor en menneskekrop ikke er skabt til at være i længere tid af gangen. Dette sker udelukkende ud fra tanker, som skaber stresshormoner, og dertil kommer de ydre faktorer.

Når vores tanker skaber signalstoffer svarende til, at vi er i fare og skal sikre os en overlevelse, så skaber biokemien følelser, der svarer til disse signalstoffer. Det er overvejende følelser af frygt, overbekymring, usikkerhed, vrede, skyld osv.…. Følelser som på ingen måde støtter et sundt helbred. Disse lavt vibrerende følelser skaber derefter endnu flere tanker, vel at mærke tanker, som svarer til frygt, overbekymring osv. Vi kommer derfor ind i en ond og selvforstærkende cirkel, som alt sammen startede med at vores tanker har skabt signalstoffer, og over tid kan de skade vores krop.

Selv uden voldsomme ydre faktorer, så er vores egne tanker i stand til at skabe stress, bekymring og tilstanden af at være i overlevelsesmodus. Heldigvis har alle mennesker et valg, for vi vælger selv vores tanker og dermed den biokemi de skaber. Vi har vores fri vilje til at tænke tanker om, at vi har al den tid, der er brug for og at skifte fokus til kærligheden til livet, fremfor frygten for ikke at nå livet. Dette skift af fokus medfører en øjeblikkelig ændring af biokemien i vores kroppe. En biokemi der støtter et stærkt og sundt helbred. Jo mindre vi dyrker frygten, og jo mere vi tænker i kærligheden til alt hvad der er, jo bedre støtter vi hele vores indre system til selvhelbredelse, fordi tanker er langt mere end blot tanker.

Vores krop kender ikke forskel på tanker, forestillinger og oplevelser i den virkelige verden. Signalstofferne udløses uanset, om vi oplever ydre stress eller vi blot tænker stressende tanker. Derfor er mental sundhed måske den allervigtigste faktor for et sundt og balanceret liv. Alle kan lære at arbejde for deres mentale sundhed, det kræver blot din egen dedikerede beslutning og en erkendelse af, at den mest sundhedsskadelige kemi muligvis skabes fra din egen hjerne.


Er du den, du siger, du er?

Slip dit autentiske og karismatiske selv fri - lev dit liv på din unikke måde.

Snup min gratis guide til at leve i autenticitet ved at klikke på billedet.

                   Dorthe Gjørtz

www.dorthegjoertz.com