Seneste blogindlæg

Er du jaloux? – så kan du have oplevet et tidligt svigt (nr. 1 ud af 3 blogs)

Kender du jalousiens ansigt? Har du prøvet at være fanget i en krop med en jalousireaktion? Eller har du oplevet en relation værende jaloux og rettet denne adfærd mod dig? Mennesker der kender jalousien fra sig selv eller andre ved, at jalousiadfærden er både utilregnelig og minder meget om en tilstand af affekt, hvor tanker, følelser og handlinger er ude af kontrol. I denne og 2 følgende blogs kan du få et dybdegående indblik i jalousiens mekanisme, og hvad der kan gøres for at jalousien slipper sit greb i mennesket.

Som små børn har vi en grundlæggende tillid til vores omsorgspersoner. Barnet stiller ikke spørgsmålstegn ved om forældre er kompetente til at tage ansvar for os og give os beskyttelse, omsorg og kærlighed. Vi fødes med en grundlæggende tillid til, at ansvaret for vores overlevelse varetages af forældre.

Alle børn oplever også svigt i forhold til denne grundlæggende tillid. Nogle børn mere end andre og tidligere end andre. Et svigt er et tillidsbrud. Et sår i kroppen, hvor barnet en eller flere gange følelsesmæssigt oplever at denne grundlæggende tillid ikke bliver besvaret af forældreansvar. Mistillid kan, i forbindelse med et svigt, blive sået i kroppen.

Oplevelsen af et følelsesmæssigt svigt og vækkelsen af mistilliden sker ofte ubevidst i barnet. Jo flere svigt tidligt i livet, jo større ubevidst bagage vil der blive lagret i kroppen.

For barnet kan selv mindre hændelser blive følelsesmæssigt tolket som et svigt. Den voksnes opfattelse af situationen kan være helt anderledes fredelig uden på nogen måde at være forbundet med et begreb som svigt. Dette forklarer blandt andet, hvorfor alle børn oplever svigt af en eller anden karakter. Det lille barn opfatter anderledes end den voksne.

Svigt som ligner hinanden akkumulerer den følelsesmæssige bagage i underbevidstheden. Med andre ord, så vil flere på hinanden følgende svigt, som har en eller anden lighed med hinanden gøre, at såret inde i kroppen vokser.

En dybt forankret mistillid er blevet skabt, og vil ofte også vokse i takt med at barnet, teenageren, den unge vokse og den vokse oplever flere svigt på sin vej. Svigt som nu bliver opfattet som svigt og i andre relationer end til omsorgspersoner.

Denne proces med at møde svigt og lagre den i underbevidstheden er selv for den voksne ofte stadig en ubevidst proces. Dog vil den voksne ofte kæmpe lidt i sine relationer, fordi mistilliden blev grundlagt i en tidlig alder.

Ikke alle der oplever svigt vil udvikle jalousi. Den emotionelle ladning kan have en afgørende rolle for, om svigtet bliver husket og danner et sår i underbevidstheden. Det betyder, at der formentlig vil være en sammenhæng mellem hvor stærke følelser, der blev oplevet i svigtet, og hvor kraftigt mistilliden vil blive sået i underbevidstheden.

Den første erkendelse i et menneske der lider af jalousi kan, på baggrund af ovenstående, være at jalousi ikke er en sygdom, der bare kommer ud af ingenting. Jalousi bygger på noget dybere i dig, noget uforløst, som ofte er bygget op gennem livet.

Jalousi er en grundlæggende tillid, som blev svigtet og blev forandret til en mistillid. En mistillid der over år er vokset og nu har spredt sig til andre relationer. En mistillid, der nu ikke længere ligger i dvale i underbevidstheden, men med jævne mellemrun viser sit voldsomme ansigt i en adfærd, som bliver ude af kontrol og ikke længere er styret af det logiske og rationelle sind.

Læs med et næste uge hvor jeg går dybere ind i selve følelsen og adfærden af jalousi.


Er du den, du siger, du er?

Slip dit autentiske og karismatiske selv fri - lev dit liv på din unikke måde.

Snup min gratis guide til at leve i autenticitet ved at klikke på billedet.

                   Dorthe Gjørtz

www.dorthegjoertz.com