Seneste blogindlæg

Du må erkende at jalousi er dit problem (nr. 2 af 3 blogs)

Kender du jalousiens ansigt? Har du prøvet at være fanget i en krop med en jalousireaktion? Eller har du oplevet en relation værende jaloux og rettet denne adfærd mod dig? Mennesker der kender jalousien fra sig selv eller andre ved, at jalousiadfærden er både utilregnelig og minder meget om en tilstand af affekt, hvor tanker, følelser og handlinger er ude af kontrol. I 3 blogs kan du få et dybdegående indblik i jalousiens mekanisme, og hvad der kan gøres for at jalousien slipper sit greb i mennesket.

Fik du læst den første blog om jalousi? Klik her

Med gentagne svigt i bagagen, da vil mennesket ofte opleve, at det påvirker selvværdet. Påvirker på den måde, at et menneske som har oplevet gentagne svigt sandsynligvis på et tidspunkt vil begynde at tolke svigt, som at være mindre værd eller værdiløs som menneske. En tolkning der ubevidst sætter lighedstegn mellem at blive svigtet og være uværdig som menneske. Derfor kan et lavt selvværd tit forbindes med svigt og jalousi.

Hos den voksne som lider af jalousi er det ofte en manglende selverkendelse, som gør at jalousien fortsætter år efter år. Den manglende selverkendelse kan bestå af, at en jaloux person tit vil gøre jalousiproblemet til andres problem. Det bliver således gjort til, at omgivelserne er skyld i den jaloux persons adfærd.

Projektioner er helt almindelige, så det er ægtefællens, kollegaens eller søsterens skyld, at den jaloux person er jaloux. Sådan hænger det ikke sammen. Jalousi stikker dybere, som du kan læse i min første blog, og den automatiske voldsomme jalousiadfærd afslører, at der er tale om en dyb forankret mistillid. En adfærd uden fornuft og rationel styring, hvilke kendetegner et underbevidst mønster eller programmering.

Den voksne jaloux vil dog ofte tiltrække relationer, hvor der sker svigt, fordi den jaloux ubevidst gentager sit mønster og forsøger heling af dette ved at omgås mennesker, som igen kan aktivere mønsteret. Hvis mønsteret bliver helet, så kan der være en oplevelse af en forandring i relationerne, hvor tillid bliver fremherskende fremfor mistillid.

Hvis et menneske lider af jalousi og ønsker at komme denne udfordring til livs, så er det helt afgørende, at personen tager ansvaret for jalousien på sig. Projektionerne skal stoppe og ansvaret tages hjem. Placering af skyld viser blot, at den jaloux person endnu ikke er i stand til at tage det fulde ansvar for jalousien og helingen af denne.

Følelsen af jalousi er egentlig ikke en følelse, men en blanding af mange følelser. Det kan være vrede, tristhed, sorg, afsky, frygt og foragt. Uanset hvilke følelser der dukker op gennem jalousien, så er det kendetegnende, at under alle disse følelser ligger svigt med den mistillid, som svigt har skabt.

På den måde så kan jalousien bare ses som toppen af isbjerget. Jalousien er det vi ser og mærker, men det er isbjerget under havoverfladen som udgør selve problemstillingen. Jalousien er symptomet, mens svigt og mistillid er årsagen. Når der gennem år aldrig er blevet arbejdet med den grundlæggende årsag til problemet, så kan det også forventes, at problemet fortsætter eller måske vokser, fordi der opleves yderligere svigt, som tiden går.

Det er vigtigt at forstå, at de fleste processer i relation til jalousiadfærd foregår ubevidst. Derfor er det helt almindeligt, at mennesket først lige skal vende sig til tanken om, at kroppen reagerer med netop den adfærd, fordi den har oplevet svigt før, og derved ved hvor ubehageligt det er at blive svigtet. En af underbevidsthedens vigtigste funktioner er at sikre overlevelse og skåne mennesket for ubehagelige og farlige oplevelser. Derfor reagerer kroppen automatisk og ofte voldsomt ved jalousi, og under reaktionen ligger ubevidst risikoen for et svigt.

I næste uge kan du læse om, hvordan mennesket er i stand til at slippe sin jalousireaktion.


Er du den, du siger, du er?

Slip dit autentiske og karismatiske selv fri - lev dit liv på din unikke måde.

Snup min gratis guide til at leve i autenticitet ved at klikke på billedet.

                   Dorthe Gjørtz

www.dorthegjoertz.com