Seneste blogindlæg

Slip jalousien og lad ikke din fortid definere dig (nr. 3 ud af 3 blogs)

Kender du jalousiens ansigt? Har du prøvet at være fanget i en krop med en jalousireaktion? Eller har du oplevet en relation værende jaloux og rettet denne adfærd mod dig? Mennesker der kender jalousien fra sig selv eller andre ved, at jalousiadfærden er både utilregnelig og minder meget om en tilstand af affekt, hvor tanker, følelser og handlinger er ude af kontrol. I 3 blogs kan du få et dybdegående indblik i jalousiens mekanisme, og hvad der kan gøres for at jalousien slipper sit greb i mennesket.

Fik du læst de 2 foregående blogs om jalousi? Klik her

Det jaloux menneske, som både har erkendt sin jalousi og sit eget ansvar for at overkomme jalousireaktionen, er parat til at slippe jalousien. Først her hvor erkendelsen af problemet er landet i mennesket, da kan der arbejdes konstruktivt og målrettet med en ny og støttende adfærdsændring.

Som beskrevet i de 2 tidligere blogs, så er jalousi et mønster, et program som er installeret i underbevidstheden. Underbevidstheden har dannet dette mønster for at beskytte mennesket, som har oplevet svigt. Underbevidstheden er ikke en fjende, som har lavet et uhensigtsmæssigt mønster, for på det tidspunkt mønsteret blev dannet, da var det nødvendigt for at beskytte et sårbart individ. Simpelthen at sikre personens ”overlevelse”.

Når mennesket beslutter sig for at slippe en jalousiadfærd, så er det også i en erkendelse af, at dette gamle mønster ikke længere beskytter personen, men nu i stedet blokerer personen i at leve et balanceret liv. Mønstre er altid dybt forankret i underbevidstheden og adfærden sker helt automatisk, når mennesket bliver trigget på ”de ømme punkter”.

Fordi mønstre er forankret i underbevidstheden, så er den mest effektive vej til at forløse mønsteret også gennem underbevidstheden. Arbejdet i underbevidstheden foregår ved hypnose. I hypnosetilstanden vil personen have adgang til sin egen underbevidsthed, og der kan arbejdes målrettet både med et evt. lavt selvværd og selve jalousiadfærden.

Ved almindelig samtale kan der hjælpes på vej til en erkendelse af problemet, men selve forandringen kan med fordel ske mere underbevidst end bevidst, fordi bevidstheden sjældent har adgang til de dybere lag i menneskets psyke. Og som en helt generel betragtning, så sker alt for mange forsøg på forandring ved hjælp af viljestyrke, som er en del af bevidstheden og uden adgang til underbevidstheden, hvor problemerne oftest sidder forankret.

At forandre en jalousiadfærd er en dybdegående proces. Den kræver både en bevidst erkendelsesproces samt en underbevidst bearbejdning af svigt, lavt selvværd og jalousi adfærden. I hypnose går forandringer oftest hurtigt for de mennesker, der fokuseret arbejder på at forandre problemet.

Det jaloux menneske bliver gennem den dybe bearbejdning frigjort fra sin fortid med svigt og kan derefter leve frit og i en tilstand af tilgivelse over en bagage fra fortiden. Den ultimative frihed og ansvaret for egen livskvalitet er der, hvor fortidens sår ikke længere definerer nuets tanker, følelser og adfærd.

Og den tid kom, da faren ved at holde kroppen tæt lukket

var mere pinefuld end faren ved at blomstre.

- Anais Nin


Er du den, du siger, du er?

Slip dit autentiske og karismatiske selv fri - lev dit liv på din unikke måde.

Snup min gratis guide til at leve i autenticitet ved at klikke på billedet.

                   Dorthe Gjørtz

www.dorthegjoertz.com